opettaminen, palaute, tanssi

Tahdon palautetta!

Hyvin usein, kun puhutaan palautteesta, herää keskustelu, että tanssikursseilla tulisi saada opettajilta enemmän palautetta.

Kyllä, opettajalta saatu palaute on tärkeää, mutta oletko koskaan miettinyt mitä palaute oikein tarkoittaa? Eli onko palaute aina, vain juuri sinulle henkilökohtaisesti kerrottu asia? Jotain joka täytyy muuttaa tai joka menee hyvin?

Kursseilla opettajat mahdollisuuksien ja oman näkemyksensä mukaan, joko antavat palautetta tai eivät. Palautteen antaminen (ja vastaanottaminen) tanssikurssilla ei ole aina niin yksinkertaista. Opettajana minun tulisi tunnistaa oppilaat, millä tavalla he oppimistilanteen ja palautteen käsittelevät ja millaiseen palautteeseen he ovat valmiita. Toiset ovat tässä parempia, kuin toiset, itse ainakin harjoittelen asiaa edelleen ja pyrin oppimaan siinä koko ajan paremmaksi. Huonosti, väärällä tavalla tai väärään aikaan annettu palaute on oppilaalle erittäin ikävä kokemus, vaikka opettaja ei olisikaan sitä niin tarkoittanut. 

Onko palautteen tultava aina opettajalta (ulkopuolelta)? 

Sen sijaan, että jatketaan vain palautteen haluamista, haluaisin herätellä jokaista pohtimaan, kuinka monta erilaista tapaa löydät saada omasta tanssistasi  palautetta? Oletko koskaan miettinyt monellako tavalla jo ehkä saat kurssilla palautetta? 

*****

Tanssissa on kysymys taidon ja liikkeen oppimisesta, ja oppiminen etenee vaiheittain. 

Ensin tanssija selvittää itselleen mistä uudessa opeteltavassa asiassa on kysymys, yleensä opettajan näyttämän/selittämän mallin mukaan. Tässä vaiheessa kyseessä on raakaversio harjoiteltavasta asiasta. Tekemisessä on tarpeettomia liikkeitä, asennot ja ajoitukset saattavat olla vääriä, laadussa on suurta vaihtelevuutta, mutta edistymistä tapahtuu paljon (tuntui siltä tai ei).

Tekemällä kuitenkin oppii, ja luultavasti teet useita epätäydellisiä suorituksia, matkalla oikeaan. Huomaa tässä kohtaa juuri tekeminen/kokeileminen on avainasemassa ei pelkästään täydellinen tekeminen. Et voi korjata mitään, jos et ole edes yrittänyt.

Tämän jälkeen suoritusta ja yksityiskohtia voidaan hioa ja parannella monipuolisemmaksi ja tarkemmaksi, ensimmäisten toistojen kautta saatujen kokemusten myötä. Virheelliset suoritukset eivät ole oppimiselle haitallisia vaan saattavat jopa olla motorisen oppimisen kannalta hyödyllisiä, jos niistä opitaan. Tanssimaan oppiminen on aktiivinen prosessi, jossa vastuun kantaa oppija itse. Tottakai, myös opetuksen laadulla on iso merkitys oppimisprosessissa. Kuitenkaan kukaan ei voi oppia/tehdä asioita toisen puolesta.

*****

Monipuolinen opettaja osaa käyttää erilaisia menetelmiä oppilaan kehittymisen tukena. Tietenkin aina voi pyytää opettajalta henkilökohtaista palautetta, erilaiset pienryhmät ovat tähän erittäin hyviä. Ihannetilanteessa saat sitä juuri silloin kun haluat ja tarvitset ( isoissa ryhmissä tämä voi olla haastavaa). Mutta henkilökohtainen palaute ei ole ainoa tapa.

Miten sitä palautetta tunneilla sitten voi saada?

Sisäinen palaute (Itsearviointi)

Sisäinen palaute on tanssijan kokemus, tuntemus tai sisäinen vertailu liikkeen suorittamisesta, sen onnistumisesta, ehkä myös huomiota miten korjata jokin kohta.

Jokainen meistä voi olla osa omasta tanssista saatavaa palautetta.

Ota käyttöön oma aktiivinen sisäinen palautejärjestelmäsi. Tavoitteena olisi tanssija, joka pystyy myös itse analysoimaan omaa suoritustaan erilaisten omien (sisäisten) kriteereiden ja tuntemusten perusteella. Huomaa tämä on eri asia, kuin se sisäinen ääni joka kiinnittää huomion kaikkeen negatiiviseen. Entistä paremmin pystyt arvioimaan omaa tekemistäsi, kun tiedät mitkä ovat tavoitteesi, mitä haluat ja mihin olet menossa.

Kuinka moni oikeasti rehellisesti miettii tai arvioi omaa tekemistään? Mietitkö sinä?

Mitä se sitten tarkoittaa? Esim. jokin uusi harjoiteltava kuvio. Mietitkö mitä ja miten olet tekemässä, kun toteutat kuvion, arvioitko kuinka meni, mikä toimi mikä ei, pohditko miten korjaat sen kohdan mikä ei vielä toiminut. Vai menetkö vain kuvion läpi ja odotat opettajan kertovan mitä sitten tehdään?

Itse pyrin antamaan monia tsekkauspisteitä, jolloin oppilaalla on välineitä itsearviointiin. Askeleen paino menee tästä, tätä kautta tänne. Tarkista onko sinulla esim. tasapainopisteen säilymiseksi, nämä 5 palasta päällekkäin, onko käsi tässä kohdassa jne. Jokainen tanssija kuitenkin viime kädessä päättää itse mitkä asiat kokee tärkeäksi, ja kuinka nämä onnistuivat.

Ulkoinen palaute 

Palaute tulee tanssijan kehon ulkopuolisesta lähteestä. Se voi olla opetustilanteessa opettajan ohjaama palaute, tämä voi olla koko ryhmälle suunnattua (yleisin tapa ryhmätunneilla). Tai henkilökohtaista, juuri sinulle annettua palautetta. Tämä voi olla myös vertaispalautetta (opettajan ohjeesta annettua) tai jollain fyysisellä apuvälineellä annettua palautetta.

Palaute opettajalta voi tulla tekemisestä, esim. tarkista käännytkö niin, että paino on kokonaan jalan päällä. Tai palaute voi kohdistua suorituksen tulokseen, esim. tarkista oletko päätynyt kuvion jälkeen tänne ja tähän asentoon. Joskus opettaja saattaa pyytää tekemään ainoastaan osan jostakin kuviosta, askeleesta tai askelsarjasta. Tämä yleensä tarkoittaa, että tässä on se kriittinen piste jonkin asian oppimiselle, eli siihen kannattaa keskittyä. Nyt oppilaan tehtäväksi jää arvioida olenko minä oikeassa kohtaa, jos en mitä minun tulee muuttaa, että pystyn sijoittumaan oikealla tavalla.

Liikkeen onnistumiseen liittyvä palaute, arvio saatko tehtyä liikkeen pyydetyllä tavalla, esim. tehtävä on saada mahdollisimman pitkä askel eteenpäin. Jotta suoritus onnistuu pyydetyllä tavalla on oppilaan käytettävä tukijalkaa työntöön, askeleen kannattaa olla kanta-askel, jolloin jalka ja nilkka suoristuu työnnössä, tasapaino ja kropan kontrolli toimii loppuun asti. Toinen tanssija/opettaja voi auttaa arvioimaan, mikä kohta esim. pettää tai puuttuu vai onnistuuko suoritus.

Vertaispalaute on myös yksi tehokkaista keinoista saada palautetta. Yleensä opettajan ohjaama harjoite, esim. kerro parille tuntuuko vaste tähän suuntaan, tuntuuko sinusta että voimakkuus on riittävä jne. Tässä kohtaa olisi hyvä jos olet rehellinen parille, ja uskallat sanoa ettei vientiä huomaa, tai kädessä ei tunnu mitään tai en tiedä mihin nyt pitäisi mennä. Kaiken tämän voi sanoa fiksusti ja toista loukkaamatta. Muista kuitenkin, että vertaispalautetta annetaan, vain opettajan ohjeiden mukaan tai toisen sitä erikseen pyytäessä.

Ja tietenkin se kaivattu opettajan antama henkilökohtainen palaute voidaan yhdistää vertaispalautteeseen. ”Siirry tähän kohtaan ja vaste tuohon suuntaan”, lisäksi vertaispalaute kaverilta ”tuntuuko esim. vaste/vienti nyt selkeämmältä?”

Fyysinen ulkoinen palaute perustuu (omaan, toisen ihmisen tai välineen) kosketuksen ja vähäisen avun antamisen tanssisuorituksen aikana, esim. käsi estämässä kyynerpään pääsy kylkilinjan taakse tai käden painaminen alemmas, oikeaan korkeuteen. Näin tanssija huomaa, mahdollisia korjattavia kohtia omassa tanssissa, ilman että asiasta tarvitsee erikseen sanoa. Lisäksi kuulen oppilaiden toivovan, että näkisi itsensä tanssivan, eli sen miltä tanssi näyttää. Tähänkin on keksitty hyvä idea… peili, monilla kurssipaikoilla on mahdollisuus katsoa itseään peilistä samalla, kun tanssit, se kannattaa hyödyntää.

Lisäksi voit pyytää jotain kurssilaista esimerkiksi kuvaamaan sinun ja parisi tanssia (varmista, että tämä on parillesi ok). Ja voit sitten jälkeenpäin katsoa miltä tanssi näyttää (kohtaako sinun tuntemuksesi ja ajatukset siihen mitä näet videolta). Lisäksi osa opettajista tekee myös videovalmennusta, jolloin saat ammattilaisen näkemyksen siitä mihin asioihin kannattaa treenissä keskittyä, kannattaa tsekata että huomaatko näitä samoja asioita videolla tai silloin kun itse tanssit. Näin olet taas saanut yhden itsearviointi välineen lisää, ja voit jokaisessa treenissä keskittyä parantamaan jotain harjoiteltavaa asiaa, ja tarkistaa kehittymisen kuvaamalla uuden videon.

Mutta minä haluan paljon henkilökohtaista palautetta! Yksi erittäin tehokas tapa on silloin tottakai yksityistunnit (yksärit), jolloin opettaja keskittyy sinuun, ehkä myös pariisi. Silloin saat varmasti palautetta, korjausehdotuksia, ja toivottavasti myös vahvistusta siitä mitä teet hyvin.

Positiivista vai korjaavaa palautetta?

Tässä on varmasti yhtä monta mielipidettä, kuin vastaajaakin. Toiset haluavat keskittyä vain siihen mikä ei onnistu, toiset siihen mikä onnistuu. Totuus lieneen jossain välimaastossa.

Minun ajatukseni on, että haluan keskittyä oppilaideni onnistumisiin, vaikka toki annan korjausideoita niihin mitkä ei vielä toimi.

Positiivinen vahvistaminen, eli millä tavalla haluan oppilaideni tekevän asiat myös tulevaisuudessa. Itselläni on tapa kehua oppilaitani, kun he saavat jonkin asian sujumaan. Esim.  edellä mainittu kriittinen piste, vaikka tietyssä kohtaa kuviota. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki tanssissa olis täydellistä, vaan se harjoiteltu kohta alkaa toimia paremmin, ja kyllä sitä luultavasti tarvitsee vielä harjoitella myöhemminkin 😀 

Voit tulla entistä paremmaksi suorituksessaan mistä saat myönteistä palautetta.

Onnistuneen suorituksen jälkeisen palautteen saaminen lisää henkilön itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta ja motivoi yleensä tehokkaampaan harjoitteluun. Minusta tyytyväisyys jonkin asian sen hetkiseen tilaan, ei tarkoita että kehitys loppuu siihen. Se tarkoittaa, että olen näillä taidoilla pystynyt tähän suoritukseen ja se on ok. Aina voi tulla paremmaksi, tottakai.

Haastan sinut seuraavaksi huomioimaa, miten monella tavalla sait palautetta seuraavalla tanssitunnillasi. Herättelemään sinun sisäisen palautejärjestelmän, käytätkö sitä, otatko vastuuta omasta oppimisestasi? 

Mieti mikä on sinun tavoitteesi tanssijana, mitä haluat? Silloin tiedät mihin olet menossa. Mieti tanssistasi vähintään yksi vahvuus (asia missä olet hyvä) ja yksi kehitettävä asia (ja mitä sille teet).

Palaute on erittäin tärkeää kehittymiselle, käytä siis mahdollisimman monia palautteen muotoja tullaksesi juuri sellaiseksi tanssijaksi, kuin haluat.