EtusivuHannaTuominenCoach

HannaTuominenCoach

Mitä on henkilökohtainen valmennus?

Henkilökohtainen valmennus voi olla työhön liittyvää valmennusta tai omaan henkilökohtaiseen kehitykseen tähtäävää. Sinä päätät. Valmennuksesta muokataan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukainen kokonaisuus.

Valmennusmenetelmät valitaan yksilöllisesti valmennettavan ominaisuuksien ja toiveiden mukaan. Kun haluat muutosta elämääsi ja olet valmis ottamaan seuraavan askeleen matkallasi, ota yhteyttä ja katsotaan, kuinka voin auttaa sinua.

Kaikkein hienointa valmennuksessa on se, että siinä lähtökohtana on nykyhetki ja huomion suunta on tulevaisuudessa. Ei ole väliä minkälaisia haasteita sinulla on ollut tai missä ja miten olet elämäsi tähän asti viettänyt. Valmennus sopii juuri sinulle, kun haluat olla parempi siinä mitä jo nyt olet ja se sopii, kun haluat löytää jotain ihan uutta itsestäsi ja elämästäsi.

Valmennus eli Coaching, on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Sitä voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching). Valmennus auttaa selkeyttämään ja kirkastamaan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vahvistamaan voimavaroja niin, että tavoitteet saavutetaan.

”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.”

-International Coach Federation-

Kuka tahansa voi tulla henkilökohtaiseen valmennukseen.

Valmennus sopii ihmisille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään eteenpäin. Oman elämän pohtiminen ammattilaisen kanssa on itsensä arvostamista, joka varmasti hyödyttää jokaista. Oivallukset, joita valmennuksessa syntyy, saattavat muuttaa jo yhdellä kerralla elämän suuntaa paremmaksi!

 

Mitä on yritysvalmennus?

Yritysvalmennus soveltuu yrityksille, jotka haluavat kehittää omaa työyhteisöään ja sen toimintaa.

Valmennuksen avulla voidaan selkiyttää ja parantaa työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta ja viestintää. Valmennuksessa voidaan käsitellä työyhteisön mahdollisia ongelmatilanteita ja haastaa totuttuja toimintatapoja.

Yritysvalmennus auttaa työntekijöitä kehittämään ja selkiyttämään omaa työminäänsä sekä ymmärtämään paremmin muiden tapoja työskennellä. Yritysvalmennuksella voidaan auttaa kasvattamaan työntekemisen merkityksellisyyttä ja innostuneisuutta.

Yritysvalmennus on oman työn pohtimista, arviointia ja kehittämistä, jota voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilövalmennuksena. Valmennuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi ajattelutavoistaan ja vaihtoehdoistaan kysymällä oikeita kysymyksiä ja kuuntelemalla aktiivisesti. Kaikki yrityksessä voivat hyötyä valmennuksesta.

Yritysvalmennus auttaa myös yritystä selvittämään työturvallisuuteen liittyvää kuormitusta.

Yritysvalmennukset räätälöidään aina jokaiselle tilaajalle yksilöllisesti ja voidaan toteuttaa ryhmä tai yksilövalmennuksena.

Valmentajan tarkoituksena ei ole opettaa esimiehiä tai työntekijöitä tekemään heidän työtään, vaan toimia peilinä toiminnassa, auttaa ratkaisukeskeisesti löytämään uusia näkökulmia ja tapoja toimia.

Koulutukset ja luennot

Tarvitseeko yrityksesi sisältöä koulutus- tai kehittämispäiviin, työssäjaksamiseen tai muuhun henkilöstön hyvinvointiin? Kysy koulutusta tai luentoa eri aihepiireistä.Koulutusten ja luentojen sisältö räätälöidään aina jokaiselle yritykselle erikseen.

 

Mielen työkalut -koulutukset

 • Vuorovaikutus- ja kommunikointi
 • Asiakaspalvelu
 • Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen
 • Mun elämä- vahvempi minä

Hanna Tuominen

Valmennan ihmisiä kokonaisvaltaiseen parempaan oloon. Joten ammatillisen opettajan ja tanssinopettajan tutkinnon lisäksi taskusta löytyy liikunnan ammattitutkinto,  sekä mentaalivalmennuksen Licensed Trainer of NLP™ja Licensed NLP Coach Trainer™.

Ihminen on kokonaisuus, jossa fyysinen-psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa. Valmennuksissa ja koulutuksissa haluan huomioida jokaisen asiakkaani yksilönä ja auttaa heitä saavuttamaan haluamiaan tuloksia.

Koulutukseni:

  • Psyykkisen valmennuksen perusteet
  • Urheilupsykologian perusteita
  • Työsuojelun syventävä koulutus (asiantuntija- ja toimistotyö)
  • Ammatillinen opettajakoulutus
  • Tanssinopettaja (AMK, STOL)
  • Licensed Trainer of NLP™
  • FasciaMethod ohjaajakoulutus
  • Licensed NLP master practitioner®
  • Licensed NLP practitioner®
  • Liikunnan ammattitutkinto
  • PT -sertifikaatti
  • Valmentajakoulutus
  • Useita opettajan täydennyskoulutuksia (erityisopetus, ongelmaperustainen oppiminen, oppimisen ohjaaminen, ammattitaidon opettaminen
  • Restonomi
  • Myynti- ja asiakaspalvelun pt

 

Olen Flow Mentaalivalmennuksen kouluttama Licensed Master Practitioner of NLP®. Sekä NLP:n virallisen ja alkuperäisen kehittäjän, Richard Bandlerin lisensioima Licensed NLP Trainer™ sekä Licensed NLP coach trainer™.

 

2logos