EtusivuBlogiWest coast swingin historiaa

West coast swingin historiaa

Jitterbugista moderniin swingiin

Modernin paritanssin synty ja matka New Yorkin Savoysta maailmanlaajuiseen suosioon

Kirjoitus julkaistu Pedanssissa 28.2.2019 

West coast swing (WCS) on tanssi, joka elää, kehittyy ja muuttuu tanssijoiden ja musiikin mukana.

Kuinka west coast swingistä sitten tuli west coast swing?

Kyseisen tanssin kehittymiselle ei ole löydettävissä yhtä selkeää historiallista selitystä. West coast swingistä ei myöskään löydy juurikaan tutkittua ja kirjoitettua teosta, vaan tanssilajin kehitys ja historia kerrotaan eri lähteissä hieman eri tavalla. Tässä artikkelissa pyrin luomaan käsityksen millaisen matkan west coast swing on mahdollisesti tehnyt, 40-luvun New Yorkista tämän päivän maailmanlaajuiseksi tanssiksi.

Yksi vahvoista tarinoista west coast swingin historiassa kertoo seuraavaa: Dean Collins ensimmäinen todella kuuluisa valkoihoinen lindy hop tanssija, tanssi savoy style lindy hoppia tavalla, joka oli pehmeämpi ja pystympi, kuin muilla aikansa tanssijoilla. Collins muutti New Yorkista Hollywoodiin 1930-luvun lopulla, ja esiintyi urallaan useissa elokuvissa. Kalifornian alueen tanssijat ihastuivat Collinsin tanssityyliin ja pyrkivät matkimaan sitä. Dean Collins kävi tanssimassa ja kilpailemassa klubeilla, sekä myöhemmin myös opettamassa tanssia. Kaliforniassa kehittyi näin tanssityyli, josta voidaan tunnistaa west coast swingin elementtejä. Dean Collinsin kerrotaan kuitenkin kieltäneen hänellä olleen mitään tekemistä west coast swingin kanssa, hän sanoi aina tanssineensa vain swingiä. (Munroe & Cunningham Munroe 2019; Barakauskas 2016; Watson 1996; Echo 1995.)

Ensimmäinen populaarimusiikki, big band jazz, oli elävää musiikkia, jota nuoret kuuntelivat ja tanssivat. West coast swingiä on alusta asti tanssittu suosittuun populaarimusiikkiin, ja tanssin kerrotaan syntyneen Kalifornian yökerhoissa Hollywoodin parhaiden muusikkojen sekä tanssijoiden innostamana. (Royston 2018; Watson 1996; Brown 2018.)

1940-luvulla Yhdysvalloissa oli satoja erilaisia alueellisia swing-tanssityylejä. Lehdistö käytti nimeä jitterbugg kirjoittaessaan suosituista tansseista, joka oli yleistermi kaikille swing-tansseille (Royston 2018). Amerikkalaiset sotilaat oppivat yhden tanssityylin asemapaikoissaan Kaliforniassa, ja tanssivat sitä sekä monia muita swing tanssin muotoja maailmalla. Palatessaan kotiin sotilaat veivät myöhemmin tämän tanssin mm. Houstoniin ja Dallasin alueelle. Näillä alueilla suosittu musiikki muutti opitun tanssityylin erilaiseksi. Nämä tanssityylit kasvoivat ja muuttuivat erilaisiksi, tanssit tunnetaan nimillä Dallas push ja Houston whip. (Munroe & Cunningham Munroe 2019; Watson 1996; Royston 2018; Hutchinson 2000; Echo 1995.) West coast swing on ottanut vaikutteita myös monista muista swing tansseista, mm. carolina shag.

Eräs tarina kertoo lisäksi, että 40-luvun loppupuolella, sotilaiden palatessa sodan jälkeen Euroopasta. He tanssivat tukikohtien läheisissä baareissa, hieman huonomaineisten naisten kanssa. Juomamyyntiä ja muita palveluita myydäkseen pyrkivät naiset tanssimaan mahdollisimman viekoittelevasti, tästä kerrotaan west coast swingin sensuellin tanssityylin saaneen alkunsa. On vaikea sanoa, kuinka paljon west coast swingin kehitys on oikeasti ottanut vaikutteita tuosta ajasta (Munroe & Cunningham Munroe 2019; Schwimmer 2018.)

Mistä west coast swingin tunnusomainen linjamainen liike syntyi?

1940-luvulla, monissa tanssipaikoissa kiellettiin akrobaattiset kuviot ja isot potkut, koska tanssiessa sattui paljon onnettomuuksia. Kielto lisäsi niiden tanssien suosiota, jossa tanssi tapahtui pienemmässä tilassa, linjamaisena, jolloin lattialle mahtui turvallisesti enemmän tanssijoita. Lisäksi elokuvateollisuus kuvasi mielellään tanssijoiden linjamaista liikettä, jota tanssijat myöhemmin matkivat. Myös eri muotoiset tanssipaikat, kuten teatterit, konserttipaikat, vaikuttivat linjamaisen tanssimuodon kehittymiseen. (Munroe & Cunningham Munroe 2019; Schwimmer 2018; Watson 1996; Brown 2018; Royston 2018.)

Iso vaikutus west coast swingin kehitykseen on ollut myös yhdysvaltalaisilla tanssikouluketjun omistajilla Arthur ja Kathryn Murrayllä. Sen perusteella mitä opettajat näkivät klubeissa ja tanssipaikoissa, luotiin tanssikoululle ballroom-versio tanssista, joka oli suosittua klubeilla. Arthur Murrayn tanssikirjoista 40-luvulta, löytyy selkeitä kuvauksia west coast swingissä nykyäänkin käytettävistä kuvioista. Tanssista puhuttiin silloin nimellä ”Rock’n roll”, myöhemmin nimeksi muutettiin western swing, koska kyseistä tanssia tanssittiin western swing-nimiseen musiikkiityyliin. (Munroe & Cunningham Munroe 2019; Hutchinson 2000; Echo 1995; Lichtmann 2012; Royston 2018.)

40-luvun alkupuolella Laure Haile, (swing tanssija ja kilpailija) dokumentoi, mitä näki valkoisen tanssiyhteisön tanssivan. Hän alkoi opettaa näkemäänsä tanssia Arthur Murrayn tanssikoulussa vuonna 1945. Haile kirjoitti western swingin opetussuunnitelman vuonna 1951 Arthur Murrayn Santa Monican studiolle. 1950-luvulla Haile kiersi opettamassa sitä myös muilla koulun studioilla ympäri Yhdysvaltoja. Kyseistä opetussuunnitelmaa käytettiin opetuksessa hyvin pienin muutoksin yli 40-vuotta. Arthur Murray käytti 1950-luvulla myös termiä sophisticated swing, kuvatakseen tanssin tyylikästä, eleganttia tapaa tanssia swingiä. (Munroe & Cunningham Munroe 2019; Hutchinson 2000; Royston 2018.)

1940- ja 1950-luvun vaihteessa myös Dean Collinsin kerrotaan opettaneen Arthur Murrayn tanssikoulun opettajia Hollywoodissa ja San Fransiscossa, joten ehkä Collinsilla on ollut jotain tekemistä myös west coast swingin kanssa. (Hutchinson 2000; Echo 1995; Lichtmann 2012.)

Skippy Blair työskenteli Murrayn tanssikoulun opettajana, ja on yksi tärkeistä vaikuttajista west coast swingin hieman myöhemmässä historiassa. Vuonna 1959 monet Kalifornian tanssikoulut (joissain lähteissä puhutaan 1960 -luvun alkupuolesta, brief history of WCS), Skippy Blairin johdolla vaihtoivat nimen western swingistä west coast swingiksi, jotta tanssia ei sekoitettaisi country ja western -tanssiin. Oli myös aika loogista erottaa tanssityyli, jota tanssittiin länsirannikolla, tanssista jota tanssittiin itärannikolla (east coast swing). Keksikö Skippy oikeasti nimen west coast swing? Ei välttämättä, mutta hän varmasti oli yksi tärkeistä voimista uuden nimen suosituksi tulemisessa. Blair on ollut mukana vahvasti west coast swingin kehityksessä mm. opettajana, opettajien kouluttajana sekä yhtenä kilpailuorganisaatio WSDC:n perustajana. (Echo 1995; Powers 2014; Lichtmann 2012; Brown 2018.)

West coast swingiä tai samankaltaisia tansseja tanssittiin eri puolilla Yhdysvaltoja hieman eri tyyleillä ja nimillä, joskus jopa tanssijoiden tietämättä mitä he tanssivat. Kerrotaan, että Amerikan Bandstand ohjelmassa esiteltiin erilaisia tansseja. Ohjelmassa tanssittiin tansseja mm. nimillä slop tai fast swing, osan tanssijoista voi nähdä tanssivan tyylillä, josta voisi tunnistaa west coast swing elementtejä. (Powers 2014; Brown 2018; Royston 2018.)

1930-1950 -luvuilla miehet tanssivat paljon paritansseja, koska se oli mukava tapa tutustua naisiin. 1960-luvulla paritanssi koki taantumisen television yleistymisen vuoksi. Ihmiset eivät käyneet enää ulkona tanssimassa, joka johti siihen, etteivät nuoret nähneet paritansseja tanssittavan. Television myötä suosituksi tuli nuorten naisten suosimat tanssit kuten, twist, swim jne. Miehet eivät taas innostuneet näistä tansseista, joten kokonainen sukupolvi kasvoi pääosin soolotanssien parissa. (Echo 1995; Munroe & Cunningham Munroe 2019; Royston 2018.)

Tanssikouluissa opetettiin edelleen paritansseja, vaikka ne eivät olleet suuren yleisön suosiossa. Disco ja hustle tulivat tansseina suosituksi uuden musiikin myötä. Tämä aikakausi vaikutti voimakkaasti myös west coast swingiin. Musiikki oli populaarimusiikkia ja soveltui siksi hyvin klubitanssiksi, nuoret halusivat tanssia jotain erilaista, kuin heidän vanhempansa aiemmin. Monet suositut hustlen tanssijat tanssivat myös swingiä. He huomasivat, että osa kuvioista ja liikkeistä sopi yhdistettäväksi west coast swingiin, luoden näin uuden kerroksen tapaan tanssia west coast swingiä. Western swing nimeä käytettiin vielä 1970-luvulla eri tanssikoulujen mainoksissa yleisesti kuvaamaan linjamaisesti tanssittua swing-tanssia. 1970-luvun loppupuolella myös california swing nimeä käytettiin, kuvaamaan modernimpaa tapaa tanssia linjamaista swingiä. Varmuutta ei ole, oliko se kuitenkaan west coast swingiä. (Outman 2017; Lichtmann 2012; Munroe & Cunningham Munroe 2019.)

Tässä vaiheessa west coast swingiä ja sen läheisiä samankaltaisia tansseja, tanssittiin eri puolilla Yhdysvaltoja, mutta tanssijat eivät tienneet toistensa olemassaolosta. Voidaankin sanoa west coast swingin kehittyneen samanaikaisesti eri puolilla Yhdysvaltoja. 1970-luvun lopulla järjestettiin Arizonassa ensimmäinen kilpailu mihin saapui tanssijoita ympäröiviltä alueilta, mm. Teksasista ja Kaliforniasta. Vuonna 1979 järjestettiin ensimmäinen Us Open, jonka myötä alkoi uusi aikakausi. Samankaltaisten tanssilajien ja tanssijoiden kokoontuessa, tanssijat alkoivat harjoitella ja ottaa vaikutteita näistä tansseista ja tanssijoista. Tietyt tyylit olivat vahvempia ja esim. Teksasista olevat miehet alkoivat voittaa kilpailuita tanssiessaan Kalifornian naisten kanssa. Tämän muutoksen myötä myös käytetyn tanssimusiikin tyylikirjo laajeni.

1980-luvun lopulla alkoivat west coast swing hybridit ilmaantua, koska nuoremman polven tanssijat halusivat ”palan” kaikista menestyksekkäistä tanssijoista. Vuonna 1988 west coast swingistä tuli Kalifornian virallinen kansallistanssi. (Royston 2018.)

Swing-tansseissa on kilpailtu aina. Kilpailutoiminta vaikutti ja vaikuttaa siihen, mihin suuntaan tanssi kehittyy, koska kilpailijat haastavat totutun ja hyväksytyn rajoja. Tanssijat omaksuvat niitä asioita, joita näkevät kilpailulattialla taitavien tanssijoiden tekevän, ja joista palkitaan sijoituksilla. (Brown 2018; Royston 2018.)

West coast swing on aina vetänyt puoleensa erilaisia tanssityylejä, ja elementtejä toisista tansseista. Monet tanssilajit, ovat vaikuttaneet tanssin kehitykseen ja siihen millaisia liike- tai kuviomateriaalia tanssissa käytetään, kuten mm. carolina shag, country western, hustle, hip hop, zouk. (Munroe & Cunningham Munroe 2019; Lichtmann 2012; Brown 2018; Easton 2019.)

Myös erilaiset musiikkityylit ovat muokanneet tanssityyliä vuosien aikana. Esim.1990-luvun loppupuolella, kun hip hop ja R&B -muusikoiden yleistyminen radiossa sai aikaan sen, että WCS tanssijat alkoivat omaksua uuden musiikin ja sen seurauksena myös saman tyylin liikekieltä tanssiin.

West coast swingiä tanssitaan nykyään monenlaisiin erilaisiin musiikkityyleihin. Musiikki vaikuttaa vahvasti siihen, millaiseksi tanssi ja siinä käytettävä liikekieli muodostuu. Miten tämän ajan musiikki muuttaa tanssia ja mihin suuntaan, jää tulevaisuudessa nähtäväksi. (Munroe & Cunningham Munroe 2019; Royston 2018.)

Tanssin monipuolisuus ja tasapuolisuus yhdessä parin kanssa ovat varmasti yksi syy tanssin suosioon. West coast swing on yksi monimuotoisimmista olemassa olevista paritansseista (Munroe & Cunningham Munroe 2019). Sanotaan, että west coast swing oli ensimmäinen tanssi, jossa nainen ja mies olivat tasa-arvoisesa asemassa luomassa yhteistä tanssia, mikä varmasti on ollut ja on edelleen iso syy kyseisen tanssin suosiolle. Muita syitä west coast swingin suosiolle ovat luovuus ja rentous. Pukeutuminen on rentoa ja vapaata, voit käyttää omaa persoonaasi ja luoda jotain uutta yhdessä parin kanssa tai hyödyntää aiemmin oppimaasi tanssityyliä west coast swingiin. (Munroe & Cunningham Munroe 2019; Fred Astaire Dance studios 2017; Brown 2018.)

Yksi merkittävimpiä askeleita tanssin leviämisessä maailmalla on ollut internet ja Youtube (Brown 2018; Easton 2019). Aiemmin west coast swingin kehittyminen tapahtui Yhdysvalloissa ja levisi sieltä hiljalleen tanssijoiden mukana muualle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tanssi on levinnyt ympäri maailmaa. Eurooppassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa on kehittynyt hieman erilaisia tyylejä tanssia west coast swingiä, joten nyt myös muu maailma on mukana west coast swingin kehittymisessä.

Nykyään swing tuo käsitteenä monille mieleen lindy hopin. West coast swing yhteisössä onkin heitetty ilmoille termi modern swing, kuvaamaan paremmin koko ajan kehittyvää tanssia, jota tanssitaan hyvin monenlaiseen musiikkiin (Schwimmer 2018). Vielä tuo nimi ei ole millään tavalla vakiinnuttanut asemaansa.

West coast swing on elänyt vaihtelevan matkan, vaihtuvilla nimillä ja tyyleillä. Tanssiin on aina kuulunut populaarikulttuurin ilmiöihin mukautuminen. Tanssin muutokseen ja kehitykseen vaikuttavat lopulta aina kuitenkin, tanssijat, musiikki ja tanssinopettajat. West coast swing on esimerkki tanssityylistä, joka yhdisti mustat ja valkoiset poikkeuksellisesti samoille tanssilattioille (Royston 2018; Brown 2108). Musiikki ja eri tanssielementtien yhdistäminen sopimaan juuri soivaan musiikkiin, yhdessä parin kanssa, on yksi west coast swingin vetovoimaa lisäävistä tekojöistä. Mikään tanssi ei kasva erottelusta, vaan siitä, että eri tyylit ja niiden parhaat puolet yhdistyvät ja kasvavat yhdessä entistä vahvemmaksi ja paremmaksi tanssiksi.

There were only two kind of swing dance- good and bad.

-Dean Collins-

 

Tältä videolta näkee hienosti eri west coast swingin muodostumiseen vaikuttaneiden tanssilajien samankaltaisuuden ja toisaalta erilaisuuden. Esitys katsottavissa Youtubessa.

 

Youtubesta löydät myös soittolistan jonne on kerätty erilaisia west coast swingiin liittyviä videoita sekä lopussa myös muita swing tansseja, joista voi huomata tanssien samankaltaisuuden.

Swing tanssit -soittolista

 

Lähteinä käytetty ja niistä vapaasti suomennettu:

Barakauskas, Brian 2016. Skippy Blair. Hakupäivä15.1.2019

Skippy Blair

Barakauskas, Brian 2016. West coast swing history. Hakupäivä 30.8.2018

West Coast Swing History

Easton, Lee 2012-2019. What is west coast swing. Hakupäivä 30.11.2018

https://eastonswing.com/whatiswestcoastswing/

Easton, Lee 2012-2019. History. Hakupäivä 30.11.2018

https://eastonswing.com/history/

Ewie, Echo 8/1995. History of Dance. Hakupäivä 30.9.2018

https://www.centralhome.com/ballroomcountry/swing.htm

Hutchinson, Craig 6/2012. To origin of west coast swing. Hakupäivä 10.10.2018

http://users.erols.com/crhutch/toowcs.html

Lichtmann, Kurt 2012. West coast swing history. Hakupäivä 30.9.2018

http://www.ithacaswingdance.com/f_Link15_wcs.html

Munroe, Myles & Cunningham Munroe, Tessa 2019. West coast swing history. Hakupäivä 28.1.2019 https://www.canadianswingchampions.com/about-west-coast-swing/history/

Outman, Forrest 18.1.2017. Latin hustle it’s not what you think. Hakupäivä 30.9.2018

Staying Alive! Original Latin Hustle, It’s Not What You Think.

Powers, Richard 2014, West coast swing. Hakupäivä 30.9.2018

https://socialdance.stanford.edu/syllabi/westcoast.htm

The History of West Coast Swing, Hakupäivä: 30.11.2018

https://en.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Swing

Watson,Sonny 1996. West coast swing: The great grand daughter of all Swing! Hakupäivä 30.8.2018 http://www.streetswing.com/histmain/z3wcs1.htm

5 Reasons Why You Should Take West Coast Swing Dance Lessons 21.7.2017. Hakupäivä: 6.2.2019 https://www.fredastaire.com/mequon/5-reasons-take-west-coast-swing-dance-lessons/

Royston, Robert 2017. Luento: History of the west coast swing. Palm springs swing dance classic 8.4.2018

Schwimmer, Benji 2018. Luento: History of west coast swing, Nordic 29.4.2018

Schwimmer, Benji 2018. Luento: QnA with Benji Schwimmer. Hakupäivä: 24.1.2019

Brown, Chuck 2018. Luento: History of west coast swing. Riga summer swing 12.8.2018.

Outman, Forrest 2016. Videoluento 29.4.2016. Hakupäivä: 15.8.2018

 

 

Lyhyt WCS historia videosarja: