EtusivuBlogiTahdon palautetta!

Tahdon palautetta!

Hyvin usein, kun puhutaan palautteesta, herää keskustelu, että tanssikursseilla tulisi saada opettajilta enemmän palautetta.

Kyllä, opettajalta saatu palaute on tärkeää, mutta oletko koskaan miettinyt mitä palaute oikein tarkoittaa? Eli onko palaute aina, vain juuri sinulle henkilökohtaisesti kerrottu asia? Jotain joka täytyy muuttaa tai joka menee hyvin?

Kursseilla opettajat mahdollisuuksien ja oman näkemyksensä mukaan, joko antavat palautetta tai eivät. Palautteen antaminen (ja vastaanottaminen) tanssikurssilla ei ole aina niin yksinkertaista. Opettajana minun tulisi tunnistaa oppilaat, millä tavalla he oppimistilanteen ja palautteen käsittelevät ja millaiseen palautteeseen he ovat valmiita. Toiset ovat tässä parempia, kuin toiset, itse ainakin harjoittelen asiaa edelleen ja pyrin oppimaan siinä koko ajan paremmaksi. Huonosti, väärällä tavalla tai väärään aikaan annettu palaute on oppilaalle erittäin ikävä kokemus, vaikka opettaja ei olisikaan sitä niin tarkoittanut.

Onko palautteen tultava aina opettajalta (ulkopuolelta)?

Sen sijaan, että jatketaan vain palautteen haluamista, haluaisin herätellä jokaista pohtimaan, kuinka monta erilaista tapaa löydät saada omasta tanssistasi  palautetta? Oletko koskaan miettinyt monellako tavalla jo ehkä saat kurssilla palautetta? 

Tanssissa on kysymys taidon ja liikkeen oppimisesta, ja oppiminen etenee vaiheittain.

Ensin tanssija selvittää itselleen mistä uudessa opeteltavassa asiassa on kysymys, yleensä opettajan näyttämän/selittämän mallin mukaan. Tässä vaiheessa kyseessä on raakaversio harjoiteltavasta asiasta. Tekemisessä on tarpeettomia liikkeitä, asennot ja ajoitukset saattavat olla vääriä, laadussa on suurta vaihtelevuutta, mutta edistymistä tapahtuu paljon (tuntui siltä tai ei).

Tekemällä kuitenkin oppii, ja luultavasti teet useita epätäydellisiä suorituksia, matkalla oikeaan. Huomaa tässä kohtaa juuri tekeminen/kokeileminen on avainasemassa ei pelkästään täydellinen tekeminen. Et voi korjata mitään, jos et ole edes yrittänyt.

Tämän jälkeen suoritusta ja yksityiskohtia voidaan hioa ja parannella monipuolisemmaksi ja tarkemmaksi, ensimmäisten toistojen kautta saatujen kokemusten myötä. Virheelliset suoritukset eivät ole oppimiselle haitallisia vaan saattavat jopa olla motorisen oppimisen kannalta hyödyllisiä, jos niistä opitaan.

Tanssimaan oppiminen on aktiivinen prosessi, jossa vastuun kantaa oppija itse.

Tottakai, myös opetuksen laadulla on iso merkitys oppimisprosessissa. Kuitenkaan kukaan ei voi oppia/tehdä asioita toisen puolesta.

Monipuolinen opettaja osaa käyttää erilaisia menetelmiä oppilaan kehittymisen tukena. Tietenkin aina voi pyytää opettajalta henkilökohtaista palautetta, erilaiset pienryhmät ovat tähän erittäin hyviä. Ihannetilanteessa saat sitä juuri silloin kun haluat ja tarvitset ( isoissa ryhmissä tämä voi olla haastavaa). Mutta henkilökohtainen palaute ei ole ainoa tapa.

Miten sitä palautetta tunneilla sitten voi saada?

Sisäinen palaute (Itsearviointi)

Sisäinen palaute on tanssijan kokemus, tuntemus tai sisäinen vertailu liikkeen suorittamisesta, sen onnistumisesta, ehkä myös huomiota miten korjata jokin kohta.

Ota käyttöön oma aktiivinen sisäinen palautejärjestelmäsi. Tavoitteena olisi tanssija, joka pystyy myös itse analysoimaan omaa suoritustaan erilaisten omien (sisäisten) kriteereiden ja tuntemusten perusteella. Huomaa tämä on eri asia, kuin se sisäinen ääni joka kiinnittää huomion kaikkeen negatiiviseen.

Voit esim. tarkkailla rehellisesti omaa tekemistäsi esim. suhteessa opettajan ohjeistukseen.

Ulkoinen palaute 

Palaute tulee tanssijan kehon ulkopuolisesta lähteestä. Se voi olla opetustilanteessa opettajan ohjaama palaute, tämä voi olla koko ryhmälle suunnattua (yleisin tapa ryhmätunneilla). Tai henkilökohtaista, juuri sinulle annettua palautetta. Tämä voi olla myös vertaispalautetta (opettajan ohjeesta annettua) tai jollain fyysisellä apuvälineellä annettua palautetta.

Mieti mikä on sinun tavoitteesi tanssijana, mitä haluat? Silloin tiedät mihin olet menossa. Mieti tanssistasi vähintään yksi vahvuus (asia missä olet hyvä) ja yksi kehitettävä asia (ja mitä sille teet).

Palaute on erittäin tärkeää kehittymiselle, käytä siis mahdollisimman monia palautteen muotoja tullaksesi juuri sellaiseksi tanssijaksi, kuin haluat.

Haastan sinut seuraavaksi huomioimaa, miten monella tavalla sait palautetta seuraavalla tanssitunnillasi. Herättelemään sinun sisäisen palautejärjestelmän, käytätkö sitä, otatko vastuuta omasta oppimisestasi?