tanssi

Struggle with new skill… No worries, You will get it!

Mä en opi tätä, oon liian vanha tähän… Minä väitän, että kyllä voit! 

Usein kuulee oppilailta kommentteja (uskomuksia) omasta kyvystä oppia uusia liikkeitä tai taitoja tanssiin. Jokainen oppii kunhan kiinnittää harjoitteluun huomiota. Lisäksi olisi hyvä tiedostaa, että tanssi on liikettä ja tullaksesi hyväksi tanssijaksi sinun tulee hallita moni liikkumiseen liittyviä taitoja.

IMG_2861

Liiketaitoja oppimaan…

Aivotutkimukset on osoittaneet ihmisen kykenevän oppimaan koko elämänsä ajan. Lukuisista yrityksistä huolimatta liikunta- ja urheilutaitojen oppimiselle ei ole löydetty erityisiä herkkyyskausia, mutta toki se kuinka nuorena aloitat liikkumisen vaikuttaa myös aikuisena taitoosi tuottaa ja ymmärtää oman kehosi liikettä.

Monipuoliset liikekokemukset ja laaja liikevarasto luovat tukevan perustan liiketaitojen oppimiselle. Uusien liiketaitojen oppiminen perustuu aikaisemmin opittuun. Jotta voi oppia juoksemaan, pitää ensin osata kävellä. Jotta voi oppia kävelemään, pitää ensin osata seisoa. Hyvä ryhti (vartalon asento) on kaiken liikkumisen ja myös liiketaitojen oppimisen perusta. Jos ryhti on pielessä, ei kävely tai juoksukaan suju helposti, eikä voima välity jalkojen (tai käsien) kautta vartaloon parhaalla mahdollisella tavalla. Vartalon asentovirheet toistuvat ja usein jopa kertautuvat liikkumisessa, koska liikunta lähes kaikissa muodoissa on tavalla tai toisella painonsiirtojen ja painopisteen hallitsemisesta. Uusien taitojen oppimisessa on kyse liikevarastossa olevien perusliikemuotojen tai aiemmin opittujen taitojen taikka niiden osien yhdistämisestä uudenlaiseen järjestykseen. Taitojen oppimiseen pätee vanha sanonta ”Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa”. Taitojen oppiminen on pysyvää. Kun kerran oppii jonkin taidon hyvin, ei sitä enää unohda (esim. pyöräily). Käyttämätön taito voi ruostua ajan kuluessa, mutta sen voi palauttaa harjoittelulla.

Voin itse sanoa tämän olevan mitä suurimmassa määrin totta. Itse harrastin nuorempana vain satunnnaisesti liikuntaa, mutta jatkuva motoristen/liikkeiden harjoittelu puuttui. Sitten kun aikuisena löysin paritanssin, ja aloin harjoittelemaan enemmän, huomasin kuinka vaikeaa voi olla hahmottaa omaa vartaloa, sen liikettä ja eri osien yhteistyötä. Turhautumisen hetkiä on matkan varrella tullut, mutta myöskin niitä onnistumisen ja edistymisen hetkiä, jolloin jokin liike tai askelyhdistelmä vihdoin onnistuu. Sinäkin siis pystyt siihen, se vaatii vain työtä. Ensimmäisellä kerralla harva meistä onnistuu täydellisesti missään.

Toivoisinkin näkeväni tanssinopetuksessa enemmän liikkeen opettamista, kuin askel- tai kuvio-opetusta, joita tottakai myös tarvitaan. Vartalonliikkeen ja luonnollisen liikkumisen kautta tapahtuva tanssinopettaminen ja opettelu vie varmasti alussa hieman enemmän aikaa kuin muutaman kuvion opettelu. En tiedä olenko oikeassa, mutta tunneilla opettaessa välillä tuntuu, ettei oppilaat ole valmiita harjoittelemaan liikkumista yksin ja parin kanssa rauhassa, halutaan kiirehtiä niihin kuvioihin tai askeliin. Vai johtuuko se siitä ettei tiedetä, että muullakin tavalla voisi tanssia opetella. Pitäisikö tanssinopetukseen liittää enemmän kokonaisvaltaisempaa liikkumisharjoittelua? Erilaiset loukkaantumiset ja vammat varmasti vähenisivät, kun ymmärtäisimme hieman enemmän vartalon toiminnasta ja miten sitä kuormittaa oikein, kuinka tuottaa liikettä taloudellisesti. 

Miten me opitaan?

Oppiminen on yksilöllistä ja jokainen oppii omalla tavallaan ja omalla vauhdilla. Aiemmin opitut taidot, liikuntatottumukset, motivaatio ja perintötekijät, säätelevät sitä mitä ja miten opitaan. Oppiminen on oman aktiivisuuden tulosta, ja oppiminen on seurausta harjoittelusta, jota ei voi tehdä toisen puolesta. Oppimisen perustana olevien aivojen hermoyhteyksien muodostuminen ja vahvistuminen vaatii aikaa, eikä taitoja opita hetkessä. Taidon oppiminen etenee vaiheittain. Aloittelija ei pysty heti samanlaiseen suoritukseen kuin kokenut liikkuja. 

Minä kirjoitan tämän vielä uudestaan, taitoja ei opita hetkessä, se vaatii useita toistoja ja harjoittelua. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä aloittaa. Toistojen myötä elimistö oppii tuottamaan liikkeen nopeammin, taloudellisemmin ja sujuvammin. Ylimääräiset asiat karsiutuvat ja voidaan keskittyä vain halutun liikkeen suorittamiseen.

Oppiminen ei välttämättä tapahdu juuri harjoitustilanteessa, usein opittavat asiat loksahtavat kohdalleen vasta myöhemmin. Se mikä ei eilisellä tunnilla vielä sujunut, onnistuu tänään varmasti jo paremmin.

al-inspiring-quote-on-learning

Taidon oppimisen vaiheet

Jokaisen uuden oppimisessa on kolme vaihetta, jotka tulee käydä läpi ennen kuin voidaan sanoa taidon opitun.

Alkuvaihe

Taito tai liike yritetään ymmärtää ja hahmottaa kokonaisuutena. Opeteltavasta asiasta muodostetaan mielikuva. Se voi olla tuttu liike, joka siirretään uuteen yhteyteen, tai mielikuvituksen tuottama malli siitä, minkälaista liikettä opetellaan.

Mielikuva voi auttaa opeteltavan taidon oleellisimman osan, ydinosan, löytämisessä. Jokaisessa liikuntataidossa on ydinosa, jonka hallitseminen on avain onnistuneeseen suoritukseen.

Alkuvaiheessa oppimista helpottaa, jos mallisuoritus esitetään usein, eri suunnista ja eri aistikanavia hyödyntäen. Tehokas opetus vaatii, että asia esitetään tavalla, joka vastaa oppijan omaa tapaa tarkastella maailmaa. Jos tunnilla et ymmärrä jotain asiaa niin muistathan kysyä opettajalta, hyvä opettaja pystyy selittämään saman asian useammalta kantilta, niin että juuri sinä ymmärrät sen.

Alkuvaiheessa suorituksissa on paljon vaihtelua; yksi suoritus onnistuu lähes täydellisesti, toinen taas ei ollenkaan. Suoritukseen keskittyminen vaatii koko tarkkaavaisuuden, eikä ympäristön tapahtumiin pysty kiinnittämään paljonkaan huomiota, esim. seuraamaan muita pareja ja heidän liikettä. Ihminen pystyy havainnoimaan vain omaan taitotasoonsa sopivia asioita. Se mitä teet tanssitunnilla vaikuttaa siihen mitä ja kuinka paljon tunnilla omaa tekemistäsi pystyt havainnoimaan. Esim. Joskus, kun tuntuu ettei tiedä mitä tanssipari tekee, tai mihin menee, kannattaa hetkiseksi keskittyä oikein tosissaan pariin, malttaa kuunnella keholla mitä pyydetään/vastataan. Opettajalta voi ja pitää tietenkin kysyä, jos ei osaa, mutta välillä auttaa kun keskittyy tekemiseen. Jokainen viejä ja seuraaja liikkuvat eri tavalla, ja vaikka opeteltavassa asiassa olisikin askeleet, niin ne tehdään jokaisen parin kanssa hieman eri tavalla. Kokeile useamman kerran ja kunnolla keskittyen, ennen kuin päätät ettet osaa.

Hauskuuden ja viihtyvyyden on todettu edistävän oppimista, kun taas stressi, pelko ja häpeä on oppimiselle haitallista, sillä stressin seurauksena aivoihin erittyvä kortisoli heikentää aivojen muovautuvuutta. Tanssitunnilla kannattaakin pyrkiä rentoon tekemiseen, luottaa siihen, että kaikki muutkin opettelevat asiaa, joten epäonnistumisia sattuu. Pyri nauttimaan liikkestä ja uuden oppimisesta, sinä opit ja pystyt siihen.

Harjoitteluvaihe

Taitoa harjoitellaan kovasti, taito alkaa sujua ja harjoittelu on mukavaa. Onnistumisen kokemukset vain lisäävät harjoitteluintoa. Suoritus ei enää vaadi koko tarkkaavaisuutta, vaan esimerkiksi tanssiessa pystyy näkemään ympärillä olevat kaverit ja edessä olevan parin riittävän ajoissa. Turhat käsien ja vartalon liikkeet ja lihasjännitykset vähenevät, ja suorituksesta tulee sujuvampi. Epäonnistumisiakin tulee, mutta suoritusten taso vaihtelee vähemmän kuin alkuvaiheessa.

”Ihmisillä on taipumus pyrkiä onnistumisiin ja ja toisaalta pyrkimys välttää epäonnistumisia”. Siksi valitettavan moni lopettaa tai päättää ettei tarvitse jotain tietoa taitoa tai kuviota, koska harjoitteluvaihe on ollut vaikea, eikä taitoa olekaan oppinut heti.

Myös ensimmäiset pari vuotta (aika voi olla lyhyempi tai pidempi) on voimakkaasti nousujohteista. Tuntuu, että oppii koko ajan, kehittyy helposti ja muutenkin tanssi tuntuu (alkukankeuden jälkeen) hyvältä. Tämän jälkeen tulee tasanne vaihe, joskus jopa hieman alaspäin meno, tässä kohtaa moni ihmisistä kokee tanssin menevän suorittamiseksi, hifistelyksi jne. Tanssi ei olekaan vain hauskaa ja helppoa, nyt pitäisi tehdä töitä, jotta saadaan samoja kehittymisen tunteita, yllätys. Nyt kun tietty vaihe on saavutettu, niin myöskin kehittyminen muuttuu, asiat joita muutetaan alkavat olemaan pienempiä ja pienempiä, mutta yleensä helpottavat tanssia. Nyt voi olla aika viimeistään miettiä, miksi tanssin, mitä haluan tanssilta ja tehdä suunnitelma kuinka saavuttaa se? Tai jos haluat aina sen helpon nousuvaiheen, jolla saa pintapuolisen kohtuullisen tanssitaidon, on aika vaihtaa lajia. Sinä valitset, tottakai.

Lopullinen vaihe

Taidosta on tullut yhtenäinen kokonaisuus, jolloin pystyt havainnoimaan ympäristöä, liikkeen tuottaminen onnistuu ilman suurta yrittämistä. Suoritusten välillä ei enää ole suuria vaihteluita. Taidon oppiminen ja lopulliseen vaiheeseen eteneminen eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että harjoittelu voitaisiin lopettaa. Lopullisen vaiheen nimestä huolimatta taito ei tule koskaan valmiiksi. Aina on mahdollista kehittyä jo opitussa taidossa paremmaksi. 

Mitä enemmän opit sitä laajemmin ihminen pystyy arvioimaan omaa oppimistaan ja tekemistää, silti on välillä järkevää pyytää opettajalta palautetta vaikka yksityistunnin muodossa. Yksäri antaa usein paljon asioita, juuri sinun kehittymistä ajatellen, joita voit harjoitella yksin tai ryhmätunneilla vielä syvällisemmin.

11dba28842356c5e063261baac7daaa5

Kokeile kiinnittää seuraavalla tanssitunnilla erityistä huomiota omaan vartaloon, asentoon ja sen tuntemuksiin. Mieti millä tavalla liikut ja miltä se tuntuu. Onko Liikkuminen helppoa, pakotonta? Tanssinopettajasi varmasti auttaa sinua, jos jokin mietityttää tai jos pyydät häntä korjaamaan jonkin liikkumistasi haittaavan kohdan.

Me opimme jotakin joka päivä, se voi olla pienia tai suuri asia, se voi olla vain huomio tai uusi tapa suhtautua johonkin. Pieni tai suuri, se on ehkä juuri se mikä vie sinut seuraavalle tasolle… tai ainakin lähemmäs sitä 🙂

 

Lähteitä ja linkkejä joista löytyy lisävinkkejä:

http://www.valmennustaito.info

2 vastausta artikkeliin “Struggle with new skill… No worries, You will get it!”

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.